SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Postadresse:           Besøksadresse:
SAFE i Odfjell            Forusbeen 80
PB: 322                     4033 Stavanger
4067 Stavanger         (Forus).

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

   Logo julepynt        
             
             SAFE er fagforbundet for oljearbeiderne i Norge og har ca. 12 000 medlemmer. SAFE i Odfjell organiserer 
             ansatte i Odfjell Drilling innen boring, på
faste og flytende innretninger og servicetjenester offshore og onshore.


 

Ny tillitsvalgt på Brage

22.04.2019 av . ..
Det er avholdt tillitsvalg på Brage crew 5

Ny tillitsvalgt på Brage


apple premier 

                  innmelding digitalt                                     Innmelding papir utskrift

 

AP sier Nei til konsekvensutredning av Lofoten (LoVeSe) - LO uten påvirkningskraft innen oljerettet industripolitikk?

06.04.2019 av . ..
Innen LO forbund har det vært full mobilisering for å få AP til å åpne for konsekvensutredning av LoVeSe. Under AP landsmøte i dag varsler Støre at de ikke går for konsekvensutredning. Denne saken er nå vunnet av AUF og LO har tapt. AP sier Nei til konsekvensutredning av Lofoten (LoVeSe) - LO uten påvirkningskraft innen oljerettet industripolitikk?

Nye tillitsvalgte på DSA og Brage

02.04.2019 av . ..
Det er avholdt tillitsvalg på DSA og Brage... Nye tillitsvalgte på DSA og Brage

 
 

Enighet mellom LO-YS og NHO

01.04.2019 av . ..
YS - LO og NHO kom mandag formiddag til enighet i meklingen, og det blir ikke streik i privat sektor. Enighet mellom LO-YS og NHO

YS og LO varsler mulig streik fra 1. april

28.03.2019 av . ..
nærmere 25 000 arbeidstakere vil bli tatt ut i streik fra 1. april hvis det ikke kommer til enighet mellom LO - YS og NHO innen meklingsfristen søndag 31. mars kl. 24.00 YS og LO varsler mulig streik fra 1. april

 
 

SAFE Tariffkonferanse 2019

27.03.2019 av . ..
SAFE tariffkonferanse 2019 tok for seg lønnsutvikling, kommende mellomoppgjør, lønnsdannelse, fremtidsutsikter og muligheten for å ta igjen tapt kjøpekraft.. SAFE Tariffkonferanse 2019

Nye tillitsvalgt på Deepsea Nordkapp

22.03.2019 av . ..
Det er valgt 5 nye tillitsvalgte på Deepsea Nordkapp.. Nye tillitsvalgt på Deepsea Nordkapp

 
 

Odfjell Drilling ny kontrakt - Beacon Atlantic

16.03.2019 av . ..
Odfjell Drilling har sikret seg 3 års kontrakt for Neptune Energy med Beacon Atlantic på Norsk sokkel. Dette sikrer i første omgang arbeid for riggen inntil 3 år.. Odfjell Drilling ny kontrakt - Beacon Atlantic

YS forventer betydelig lønnsvekst for 2019

26.02.2019 av . ..
– Etter en periode uten reallønnsvekst mener vi det er på høy tid at arbeidstakerne tar ut sin del av verdiskapningen, sier YS-leder Erik Kollerud. I ettermiddag vedtok hovedstyret i YS sine krav til lønnsoppgjøret. YS forventer betydelig lønnsvekst for 2019