SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Klubbkontor:

Leder: Geir Frode Nysæter.

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Postadresse:           Besøksadresse:
SAFE i Odfjell            Forusbeen 80
PB: 322                     4033 Stavanger
4067 Stavanger         (Forus).

Org.nr.: 914 443 768

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Nestleder Terje Mjøs
Tlf.:
+47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

   Logo julepynt        
             
             SAFE er fagforbundet for oljearbeiderne i Norge og har ca. 12 000 medlemmer. SAFE i Odfjell organiserer 
             ansatte i Odfjell Drilling innen boring, på
faste og flytende innretninger og servicetjenester offshore og onshore.


 

Nye tillitsvalgte på Deepsea Bergen

20.02.2019 av . ..
Det er gjennomført valg av tillitsvalgte på DSB crew 2: Vedbjørn Skrede er valgt til tillitsvalgt og Stian Lauen til vara..

Nye tillitsvalgte på Deepsea Bergen


apple premier 

                  innmelding digitalt                                     Innmelding papir utskrift

 

Nye tillitsvalgte DSA, DSB, Sverdrup og Heidrun

06.02.2019 av . ..
Det er foretatt nye tillitsvalg på DSA, DSB, Sverdrup og Heidrun.. Nye tillitsvalgte DSA, DSB, Sverdrup og Heidrun

SAFE vant 6G saken i Høyesterett

01.02.2019 av . ..
SAFE vant saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Dommene fra både tingretten og lagmannsretten var klinkende klare, og nå har også Høyesterett i sin dom sagt at anken fra arbeidsgiver forkastes. SAFE vant 6G saken i Høyesterett

 
 

Ny varatillitsvalgt DSB

28.01.2019 av . ..
Erik Arnøy er valgt til vara tillitsvalgt på crew 6

Ny tillitsvalgt på DSB

24.01.2019 av . ..
Ny tillitsvalgt på DSB crew 1 er Tor-Arne Larsen, ny vara er Kåre-Helge Hansen.. Ny tillitsvalgt på DSB

 
 

Advokatforsikring - vilkårsendringer 2019

15.01.2019 av . ..
5 nye vilkårsendringer i advokatforsikringen for SAFE medlemmer gjeldende fra 01.01.2019. - Antall årlig rådgivende juridiske timer økes fra 15 til 20 timer .. Advokatforsikring - vilkårsendringer 2019

Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

11.01.2019 av . ..
Kombinasjonen av en ønsket endring av letefusjonsordningen på norsk sokkel og uklare rammebetingelser for oljeindustrien totalt sett, får Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe, konserntillitsvalgte i Equinor, til å reagere. Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

 
 

Ny tillitsvalgt på Brage

04.01.2019 av . ..
Ny tillitsvalgt på Brage crew 2 er Dag Melvær Giil Ny tillitsvalgt på Brage

Nye tillitsvalgte på DSA

22.12.2018 av . ..
Øyvind Moldskred og Trygve Mo er valgt til nye varatillitsvalgte.. Nye tillitsvalgte på DSA