SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Åpningstid for klubbkontorene:
Mandag - fredag
kl. 08.00 -16.00

Kontakt etter kl. 16.00 i hovedsak
pr E-post.


Klubbkontor:

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Besøksadresse:
Forusbeen 80
4033 Stavanger (Forus).

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Tlf.: +47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com 
Tlf: +47 918 48 376

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

   Logo julepynt        
             
             SAFE er fagforbundet for oljearbeiderne i Norge og har ca. 12 000 medlemmer. SAFE i Odfjell organiserer 
             ansatte i Odfjell Drilling innen boring, på
faste og flytende innretninger og servicetjenester offshore og onshore.


 

Tillitsvalgtkonferanse 2019 Svalbard

21.06.2019 av . ..
Medlems info.: Vi arrangerer årets tillitsvalgtkonferanse i Longyearbyen på Svalbard 11. til 13. september. Sett av datoene i kalenderen din nå!

Tillitsvalgtkonferanse 2019 Svalbard


apple premier 

                  innmelding digitalt                                     Innmelding papir utskrift

 

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

20.06.2019 av . ..
HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen: hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler? Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

YS innbo vs LO favør pr 2019

19.06.2019 av . ..
Gjensidige har sammenlignet innbo forsikringene SAFE medlemmer får via YS/Gjensidige avtalen mot LO favør YS innbo vs LO favør pr  2019

 
 

Nye tillitsvalgte DSA Crew B

14.06.2019 av . ..
Tillitsvalgt på crew B, Ronny Birkeland er for tiden på DSB. Vara Øyvind Moldskred rykker opp som tillitsvalgt for crew B. Nye tillitsvalgte DSA Crew B

Plassoppsigelse for SAFEs medlemmer på flyteriggavtalen

09.06.2019 av . ..
SAFE har sendt plassoppsigelse på 667 medlemmer til Riksmekler i henhold til arbeidstvistloven bestemmelser. Meklingen starter 27. juni. Det er satt av en dag til mekling. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00. Plassoppsigelse for SAFEs medlemmer på flyteriggavtalen

 
 

Brudd i lønnsforhandlingene på NR området

28.05.2019 av . ..
Partene kom i dag ikke til enighet da avstanden mellom tilbud og krav var for stor. Forhandlingen går nå videre over til riksmekleren. Brudd i lønnsforhandlingene på NR området

Mellomoppgjøret for NR området er startet

27.05.2019 av . ..
Forhandlingene hadde sin offisielle oppstart i dag kl. 11.00. Kravene er overlevert og forhandlingene har pågått utover dagen og kvelden. Det er nå tatt en pause i forhandlingene til i morgen tidlig.. Mellomoppgjøret for NR området er startet

 
 

Forhandlingene på flyteriggavtalen starter mandag 27. mai

27.05.2019 av . ..
Medlemmene i NR-området valgte i fjor å gå til konflikt grunnet arbeidsgivernes krav om svekkelse av pensjonsbilaget. Tariffert personell på denne avtalen fikk heller ikke samme lønnsutvikling som annet likelydende tariffert personell på... Forhandlingene på flyteriggavtalen starter mandag 27. mai

SAFE størst på NR området - flyteriggavtalen

27.05.2019 av . ..
Nøkkeltallene som SAFE mottar fra NR er identisk med tallmaterialet som brukes i lønnsforhandlingene. Disse viser at SAFE er den største fagforeningen på flyteriggavtalen. SAFE klubbene i dette tariffområdet har jobbet tålmodig med å bygge og... SAFE størst på NR området - flyteriggavtalen