SAFE Norges viktigste fagforbund for oljearbeidere

 

 

Klubbkontor:

Leder: Geir Frode Nysæter.

Tlf.: +47 905 00 556
E-post: gfn@safeiodfjell.com

Postadresse:           Besøksadresse:
SAFE i Odfjell            Forusbeen 80
PB: 322                     4033 Stavanger
4067 Stavanger         (Forus).

Org.nr.: 914 443 768

Avdelingskontor Mongstadbasen:

Nestleder Terje Mjøs
Tlf.:
+47 918 48 376
E-post:
post@safeiodfjell.com

Post og besøksadresse:
Odfjell Well Services. Storemyra 281,
Mongstad Sør
5954 Mongstad


Spørsmål om medlemsnummer, medlemskap, kontingenttrekk, timelister ol. rettes til:

E-post:
kasserer@safeiodfjell.com

  


meld deg inn


Lenker:
            ODM

innlogging til Pulse

OD webshop

Hyttepool

heliport.no

Dawinci

YS

skiftplan

OSO

Pensj.sjømenn 

 
               
      

 

 

 

 

   Logo julepynt        
             
             SAFE er fagforbundet for oljearbeiderne i Norge og har ca. 12 000 medlemmer. SAFE i Odfjell organiserer 
             ansatte i Odfjell Drilling innen boring, på
faste og flytende innretninger og servicetjenester offshore og onshore.


 

Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse

15.12.2018 av . ..
Stortinget vedtok 22. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven (aml) i reglene om fast og midlertidig ansettelse, samt i reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse


apple premier 

                  innmelding digitalt                                     Innmelding papir utskrift

 

Ny avtale mellom YS og Gjensidige!

05.12.2018 av . ..
Gjensidige har fortsatt det beste tilbudet til deg som SAFE-medlem. Ny avtale mellom YS og Gjensidige!

Tillitsvalgtkonferanse 2018

16.09.2018 av . ..
- oppdatert - Tillitsvalgt konferansen avholdes i Bergen den 30. og 31. oktober Tillitsvalgtkonferanse 2018

 
 

Intern klubb info

14.09.2018 av . ..
Informasjonen under knappene: Medlemsfordeler, Innmelding/ verving og Kurs er oppdatert. Intern klubb info

NR anket 6G saken til Høyesterett

10.09.2018 av . ..
SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering. NR anket 6G saken til Høyesterett

 
 

Betydning av å beholde eller miste retten til AFP+1G

05.09.2018 av
Under årets forhandlinger fremsatte Norges Rederiforbund (NR) krav som ville svekket den tarifferte pensjonsordningen vi har brukt mange tiår å bygge opp. Betydning av å beholde eller miste retten til AFP+1G

Klubbstyre vedtak

28.08.2018 av SAFE i Odfjell Klubbkontor
Klubbstyret har i dag bla. fattet enstemmige vedtak om: Klubbstyre vedtak

 
 

Ny plasstillitsvalgt på Grane

22.08.2018 av . ..
Steinar Østhassel er valgt til ny plasstillitsvalgt på Grane Ny plasstillitsvalgt på Grane

RIGGSTREIKEN ER OVER!

19.07.2018 av . ..
Pressemelding: SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet. SAFE fikk fullt gjennomslag for sitt pensjonskrav.. RIGGSTREIKEN ER OVER!